ตัวใหญ่ ใช่ว่าจะเป็นคนอ้วนเสมอ

จากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของ กล้ามเนื้อ และการลดน้ำหนัก ได้กล่าวเอาไว้ว่า การเพิ่มปริมาณกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆของร่างกาย จะสามารถช่วยลดปริมาณไขมันได้เร็วขึ้น จากการทดลองของผู้เชี่ยวชาญในเคนนาดา ได้กล่าวเอาไว้ว่า จากการทดลอง สำหรับคนที่มีจำกันปริมาณไขมันในร่างกาย แบบไม่เร่งรัด กับผู้ที่ออกกำลังกายอย่างหนัก บริหารและควบคุมปริมาณการกิน โดยจะแยกแยะกลุ่มผลการทดลองออกมาดังนี้

  1. สิ่งที่ทั้งสองกลุ่มได้มีการทดลองเหมือนกันคือ
    ต้องจำกัดปริมาณไขมันที่ได้รับลดลง 40% จากอาหาร ที่เคยรับประทานในแต่ละมื้อ / มีปริมาณการออกกำลังกายอย่างเท่าเทียมกัน / ระยะเวลาในการทดลองที่เท่ากันคือ 6 วันต่อ 1 อาทิตย์
  2. สิ่งมีความแตกต่างในการทดลองของทั้งสองกลุ่มคือ
    กลุ่มแรก จะเป็นกลุ่มที่รับประทานอาหารที่มีปริมาณโปรตีนที่สูงกว่า
    กลุ่มสอง จะรับประทานโปรตีนที่ตำกว่ากลุ่มแรก คือ 1.2 กรับ ต่อน้ำหนักตัว

หลังจากที่ได้มีการทดลอง เป็นระยะเวลา 4 อาทิตย์ จึงได้ผลของการทดลองออกมาดังนี้
สำหรับกลุ่มแรก คือกลุ่มที่มีการรับประทาน โปรตีน ที่สูง สามารถลดปริมาณไขมันในร่างกายได้ถึง 11 ปอนด์ และสามารถสร้างกล้ามเนื้อที่ไม่มีไขมันได้ถึง 2.5 ปอนด์ต่อน้ำหนักตัว
ส่วนกลุ่มที่สอง หรือกลุ่มที่มีการรับประทานอาหารที่มีโปรตีนน้อยกว่านั้น ผลการทดลองออกมาคือ สามารถลดไขมันในร่างกายได้แค่ 8 ปอนด์ และสามารถเพิ่มกล้ามเนื้อที่ไม่มีไขมันในร่างกายได้เพียง 0.2 ปอนด์เท่านั้นเอง

จากการทดลองของนักวิทยาศาสตร์ดังกล่าวจะทำให้เราเห็นว่าคนที่รับประทานโปรตีนที่สูงกว่าสามารถลดไขมันในร่างกายได้มากกว่า แต่เราเองอาจจะมองเห็นว่าคนๆนั้นขนาดของตัวไม่ได้ลดลง เพราะปริมาณกล้ามเนื้อที่เพิ่มขึ้น แต่เราสามารถมองออกได้ทันทีเลยว่าคนไหนมีร่างกายแข็งแรงมากกว่ากันแน่นอนครับ เพราะว่าคนที่มีการกินอย่างถูกวิธี และเล่นอย่างถูกต้อง กล้ามเนื้อที่กระชับจะแสดงออกมาอย่างชัดเจน ดังตัวอย่างภาพจากด้านล่างนี้

กล้ามเนื้อ

แค่เรามองด้วยสายตาปรกติก็สามารถมองออกได้ว่าคนไหนดูดี ทั้งที่จริงๆแล้วทั้งสองรูปอาจจะมีน้ำหนักตัวที่เท่ากันเลย ฉนั้นแล้วเราควรหันมาออกกำลังกายกันได้แล้วหรือยัง ท่านอยากที่จะมีร่างกายที่ดูดี หรืออยากลงพุงจนไม่กล้าถอดเสื้อกันละครับ